pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Relaxácia pri klávesnici

Keď sa budete v priebehu výuky písania na klávesnici cítiť unavení, môžete použiť nasledujúce cviky, ktoré uvoľnia krčnú chrbticu a pretiahnu šijové svalstvo. Všetky cviky vykonávajte pomaly (prudké otáčanie a kývanie hlavou viac škodí, než pomáha), najmenej 8-krát a nezabúdajte pravidelne dýchať.

1. Pravú ruku položíme na šiju a jemným tlakom položíme hlavu na hrudník. Vydržíme asi 10 sekúnd.

2. Otočíme hlavu na pravú stranu, čo najviac to ide. V maximálnej polohe vydržíme asi 10 sekúnd. Vrátime hlavu do pôvodnej polohy. To isté opakujeme na druhú stranu.

3. Ľavú ruku položíme nad pravé ucho, miernym tlakom ťaháme hlavu vľavo. Vydržíme v tejto polohe asi 10 s. Zhlboka dýchame. To isté opakujeme na opačnú stranu.

4. Najprv uvoľníme ramená. Potom súčasne krúžime ramenami dopredu a dozadu. Obe strany prestriedame.

5. Spojíme ruky nad hlavou a otočíme ich dlaňami hore. Prepneme ruky v lakti. Vydržíme 10 s a ruky uvoľníme.

6. Natiahneme pravú ruku a ohneme ju v zápästí. Ľavú ruku priložíme na chrbát pravej ruky a tlačíme ruky proti sebe.

7. S nádychom mierne upažíme, dlane otočíme dohora, roztiahneme prsty a lopatky sťahujeme k sebe. S výdychom zväčšujeme zapaženie. Uvoľníme.

8. V sede s nádychom mierne zakloníme hlavu, potom s výdychom hlavu predkloníme, bradu spustíme až na hrudník.

9. Ukláňame hlavu striedavo vpravo, striedavo vľavo. Pozor - hlavou nerotovať. Brada smeruje vždy pred ňu.

10. Ruky zopneme vo vzpažení a lakte stále mierne tlačíme dozadu. Otáčame hlavu vľavo a vpravo vo vzpriamenej polohe, v predklone aj v miernom záklone.

11. Hlavu otočíme mierne vľavo, uchopíme hlavu ľavou rukou cez tvár až za temenom a šikmo miernym tlakom hlavu predkláňame, brada smeruje k prsnej bradavke. Opäť zhlboka dýchame a všetko opakujeme na opačnú stranu.

12. Ruky položíme na stehná. S nádychom tlačíme ramená dole, lopatky k sebe, bradu pritiahneme mierne ku krku a hlavu ťaháme temenom hore. Pri výdychu uvoľníme.

Pozor! Ak vás trápia bolesti chrbta dlhšiu dobu, neodkladajte návštevu lékara, ktorý na základe špeciálnych metód rozhodne, či sú ortopedického charakteru. Do chrbta totiž môžu vyžarovať bolesti z obličiek, podbruška, bolesti vznikajúce pri zápaloch, nádoroch a pod.

Spracovala MUDr. Jana Markvartová