pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Základné typy klávesnice

Klávesnicu pre výuku vyberajte veľmi starostlivo. Najprv si rozmyslite, ktorá klávesnica je pre vás najvhodnejšia. Na Slovensku sa odporúča výuka klávesnice typu QWERTZ.


Slovenská QWERTY - programátorská / Slovenská QWERTY


QWERTY je slovenská klávesnica s písmenom Y hore a s písmenom Z vľavo dole. Táto klávesnica je vhodná najmä pre užívateľov, ktorí zároveň využívajú aj anglickú klávesnicu a sú preto zvyknutí na Y hore. Prepínanie do anglickej klávesnice je často využívané na písanie programátorských znakov (napríklad #^&*;| ). Tieto znaky je možné napísať taktiež na slovenskej klávesnici pomocou pravého tlačidla ALT.

Ak si zvolíte slovenskú klávesnicu typu programátorská,  v posledných výukových lekciách bude výuka špeciálnych znakov prebiehať pomocou klávesy pravý ALT.

Medzi tieto znaky patria: *%;`#$^&€[]\¨¤<>~{}|×÷


Slovenská QWERTZ – programátorská / Slovenská QWERTZJedná sa o klasickú slovenskú klávesnicu s písmenom Z hore. Označenie QWERTZ je horný rad znakov čítaný zľava.


Numerická

Číslice je možné písať pomocou SHIFTU na alfanumerickej klávesnici alebo na numerickej klávesnici. Pri písaní väčšieho počtu číslic je výhodné využiť numerickú klávesnicu. Funkčnosť tejto klávesnice je podmienená zapnutím klávesy Num Lock.


Anglická

Anglická klávesnica je vhodná, pokiaľ nemienite nikdy používať slovenské znaky s diakritikou. Ak chcete využívať znaky zo slovenskej aj anglickej klávesnice zároveň, doporučujem výuku klávesnice typu "Slovenská QWERTY - programátorská", kde môžete písať znaky z anglickej klávesnice pomocou klávesy pravý ALT.

Ďalšie klávesnice

Program Desiatimi prstami podporuje aj iné typy klávesníc (nemeckú, švajčiarsku, ruskú atd.). Pokiaľ máte záujem o tento typ klávesnice, kontaktujte nás. Ak potrebujete inú klávesnicu, radi vám program úplne zdarma upravíme.