pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Farebné písmená, farebné prsty a farebná klávesnica

Program Desiatimi prstami podporuje metódu, kedy výuka prebieha podľa farieb priradených každému prstu.

Inými slovami, znamená to, že každý prst má svoju farbu, ktorá sa premietne aj na sfarbení kláves na klávesnici a na sfarbení každého znaku v opisovanom texte. V prípade, že sa znak píše stlačením niekoľkých kláves, je použitá dominantná farba. Napríklad pokiaľ píšete znak "D", musíte použiť kombináciu kláves pravý SHIFT a "d". V tomto prípade je dominantná klávesa "d", čiže farba ľavého prostredníka.

V nastavení programu si môžete vybrať sfarbenie textu ("Farby písmen podľa prstov"), alebo sfarbenia klávesnice a prstov ("Použiť farebné rozlíšenie kláves podľa priradených prstov")

Na obrázku vidíte farby znakov:
a - ľavý malíček
s - ľavý prstenník
d - ľavý prostredník
f - ľavý ukazovák
Medzerník - palec
j - pravý ukazovák
k - pravý prostredník
l - pravý prstenník
ô - pravý malíček