pmq SOFTWARE
Desiatimi prstami
Výučba strojopisu na klávesnici

Hlavné okno programu Desiatimi prstami

Hlavné pracovné okno je rozdelené do niekoľkých častí (Okná A, B, C, D a E).

Tieto časti môžete skrývať a zobrazovať v nastavení tohto programu "Aké okná majú byť zobrazené?".Okno A

Základom je okno, kde opisujete text. V tomto okne si môžete nastaviť ľubovoľné farby a typ fontu. Text v okne sa prispôsobuje jeho rozmerom (dochádza k automatickému zalamovaniu riadkov). V priebehu opisovania vám kurzor označuje aktuálny znak. Opísané znaky sa zafarbia inou farbou (väčšinou šedou). Pokiaľ nastane v priebehu opisovania chyba, zobrazí sa na riadku pod opisovaným textom (chyby sú väčšinou označené červenou). V priebehu opisovania vidíte vždy len posledné dva opísané riadky.

V texte sú pre väčšiu prehľadnosť vyznačené aj znaky:

Medzerník

Enter

Backspace

Tab

V nastavení môžete taktiež zapnúť voľbu, kedy sa každý znak sfarbí podľa toho, aký prst je určený na jeho napísanie. Viac je popísané tu:
"Zvoľte font a farby pre text"


Okno B

Prehľadné informácie o vývoji lekcie vám ponúka horné pozdĺžne okno. Okno obsahuje ukazovateľ rýchlosti a ukazovateľ chybovosti. Tieto ukazovatele sa sfarbujú podľa toho, v akej oblasti sa v priebehu opisovania nachádzate. Pokiaľ nespĺňate nejaký limit pre postup do ďalšej lekcie, indikátor je sfarbený načerveno. Ak je limit splnený, ukazovateľ je zelený. Niektoré typy grafiky môžu použiť aj iné farby.

V pravej časti okna B vidíte tri údaje:

Časomiera
- Ukazuje čas nameraný od začiatku opisovania.

Chyby teraz a povolené
- Prvé číslo oznamuje počet urobených chýb a druhé číslo oznamuje počet chýb, ktoré ešte môžete urobiť, aby ste splnili limit chybovosti pre opisovaný text.

Údery teraz a celkom
- Prvé číslo informuje o počte opísaných úderov a druhé o počte úderov v celej lekcii. Tak vždy vidíte, koľko ešte ostáva do dokončenia lekcie.Ak opisujete text z textového súboru, údaje "Chyby teraz a povolené" a " Údery teraz a celkom" sa nezobrazia.Okno C

Pomocné ruky a pomocná klávesnica sú umiestnené v dolnej časti hlavného okna. Na pomocnej klávesnici vidíte všetky znaky pre zvolenú klávesnicu.

Jedna klávesa môže byť použitá až pre 4 znaky:

 1. štandardné stlačenie
  (pozícia vľavo dole - znak je za 1 úder)
 2. stlačenie spoločne s klávesou SHIFT
  (pozícia vpravo hore - znak je za 2 údery)
 3. stlačenie spoločne s klávesou pravý ALT
  (pozícia vpravo dole - znak je za 2 údery)
 4. stlačenie spoločne s klávesou pravý ALT a klávesou SHIFT
  (pozícia vľavo hore - znak je za 3 údery)


Jeden znak teda môže byť napísaný kombináciou niekoľkých kláves. Naviac môžu byť použité sekvencie stlačení niekoľkých kláves.

Napríklad veľké písmeno Ž môžete napísať v dvoch krokoch ako ľavý SHIFT spoločne s "ˇ" a pravý SHIFT spoločne s "z" (znak je za 4 údery).

Ak máte zapnutú voľbu "Použiť farebné rozlíšenie kláves podľa priradených prstov", klávesy sa sfarbia podľa prstov, ktoré ich ovládajú.Okno D

Pomocné ruky je možné zobraziť v dolnej časti hlavného okna.

V priebehu opisovania je zvýraznený prst, ktorý sa má použiť na stlačenie aktuálnej klávesy.

Ak máte zapnutú voľbu "Použiť farebné rozlíšenie kláves podľa priradených prstov", sfarbujú sa aj zvýraznené prsty.Okno E

Ďalším pomocným oknom môže byť graf okamžitej rýchlosti. Toto je len orientačný graf, ktorý v priebehu vášho opisovania textu ubieha smerom doľava. Slúži k tomu, aby ste mohli sledovať rovnomernosť rytmu vášho opisovania. Graf znázorňuje hodnoty, ktoré sa vypočítajú z prriemernej rýchlosti posledných 10 úderov. Pokiaľ často meníte tempo, body v grafe sú veľmi rozptýlené. Naopak, pokiaľ je vaše tempo rovnomerné, body tvoria takmer vodorovnú priamku.